ÎN ACTUALITATE

OUG 58 – 22 septembrie 2014

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative; MO 711 / 29 septembrie 2014

OMEN nr. 4619/22.09.2014

Metodologia-cadru de organizare si functionare a Consiliului de Administratie din unitatile de invatamant preuniversitar; M.O. nr. 696 – 23.09.2014

OMEN 4433 – MO 683 din 18 septembrie 2014

Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională.

OMEN 4553 – 10.09.2014

OMEN 4553/10.09.2014-Calendar echivalare studii (SSD-3ani) conform OMECTS 5553/2011(sesiunea 2014-2015)

OMEN 4434 – 09 septembrie 2014

Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică; MO 661 / 09 septembrie 2014;

OMEN 4430, OMEN 4431, OMEN 4432

Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2015;

Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015;

Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016;

Proiect ROFUIP

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 2014 – Proiect;

OUG 49 – 26 iunie 2014

ORDONANTA DE URGENTA privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative; MO486 / 30 iunie 2014

OMEN 3597 – 25 iunie 2014

OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6143/2011- MO  463 / 25.06.2014

OMEN 3585 si 3586 din 16 iunie 2014

Ordin 3585/16.06.2014 privind modul de plata a pers. did. care face parte din comisiile pentru EN clasa a VIII-a, Bacalaureat 2014 si examenele de absolvire/certificare a competentelor profesionale pentru inv. profesional, liceal si postliceal 2014

Ordin 3586/16.06.2014 privind modul de plata a pers. did. care face parte din comisiile pentru organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat si in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul scolar 2014-2015

Copyright © 2014 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj