ÎN ACTUALITATE

Redirecționarea unor sume din impozit (2% sau 3,5%) – 2018

Redirecționarea unor sume din impozit (2%sau 3,5%) – 2018;

OUG 107/2018

OUG 107/2018 –privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene;

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic 2019-2020

Metodologia cadru a fost publicată în Monitorul oficial nr. 993 bis / 23.11.2018;
Monitorul Oficial Partea I Numarul 926

 

OMEN 5350/2018 de modificare a OMEN nr. 4165/2018

Ordin pentru modificarea normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, aprobate prin ordinul ministrului educației naționale nr.4165/2018;

OMEN 4441 – 21.08.2018

Ordin privind metodologia de calcul și efectuarea a plații sumelor prevăzute prin hotărari judecătoresti avand ca obiect acordarea de daune -interese moratorii;

Precizarile nr. 34072/06.07.2018

Precizarile nr. 34072 – 06.07.2018 privind incadrarea in anul scolar 2018-2019 a personalului didactic care preda curriculumul de specialitate din cadrul ariei curriculare Tehnologii;

OMEN 3560/13.04.2018 referitor la acordarea voucherelor de vacanta

ORDIN pentru aprobarea Normelor Metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, MEN și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia;

OMEN 3475

OMEN nr. 3475 privind aprobarea metodologiei de selectie a posturilor didactice din cadrul sistemului Școlilor Europene;

Fișă de înscriere în anul școlar 2018-2019 pentru admitere în clasa a IX-a

Fișă de înscriere în anul școlar 2018-2019 pentru admitere în clasa a IX-a :

Calendarul și metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.242/23.02.2018 privind aprobarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019;

Copyright © 2018 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj