ÎN ACTUALITATE

HG 863 din 16.11.2016 privind Metodologia de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; MO943 – 23Noiembrie2016;

Precizări privind examenul de Bacalaureat 2017 și Evaluare Națională 2017 – Limba și literatura română

În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română – precizări examenul de Bacalaureat 2017 și Evaluare Națională 2017 – Limba și literatura română;

OUG 81-2016

OUG 81 – 2016 – Modificare, completare Legea Educatiei Nationale;

OMENCS_5071 , OMENCS_5074

O R D I N privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016—2017 (OMENCS_5071);

O R D I N privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2016—2017 (OMENCS_5074);

ROFUIP 2016

R.O.F.U.I.P. 2016 – OMENCS 5079 ( MO nr.720/19.09.2016);

LEN 1 / 2011 – actualizata 10 martie 2016

In atenția cadrelor didactice care susțin concursul de directori/directori adjuncți;

OMENCS 5080 / 2016

Ordin MENCS nr. 5080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

HG 614 / 31.08.2016

HOTĂRÂRE nr. 614 din 31 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011;

OUG 43 / 31.08.2016

OUG nr. 43/2016, care modifica din nou OUG nr. 57/2015, inclusiv unele texte introduse prin OUG nr. 20/2016;

OMENCS 4457

Ordin privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică – curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasele a IX-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi învăţământ profesional -MO 660(bis) 29 august 2016;

Copyright © 2016 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj