ÎN ACTUALITATE

Formularul 230 – anul 2015

Formularul 230 «Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor»;

OUG nr.55/2015

Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

   Cap.I,Art. 4. – Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îşi schimbă denumirea în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

OMECS nr. 5806/16.11.2015

OMECS nr. 5806/16.11.2015 de aprobare a unor masuri privind eficientizarea activitatii comisiilor de lucru care functioneaza la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar

OMECS 5559 / 2015 – Metodologie – cadru mobilitate 2016 -2017

OMECS nr. 5559 / 27.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2016-2017  – 17 Noiembrie 2015

Sedinta Noiembrie 2015

JOI 19.11.2015,LA ORA 10,IN SALA DE FESTIVITATI DE LA ISJ DOLJ, VA AVEA LOC SEDINTA LUNARA A SI SPIRU HARET DOLJ.  INVITAT DE ONOARE ESTE DOMNUL PRESEDINTE AL FEDERATIEI MARIUS NISTOR

OUG nr. 54 / 2015

OUG nr. 54/2015 – unele măsuri în domeniul învăţământului

Incepând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se majorează cu 15% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.

OM-5556_2015-MET-CIFRA-SCOLARIZARE_AVIZ-CONFORM

Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017.

Legea nr. 248/2015

Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 

OMECS 5510

ORDIN nr.5510/21.10.2015 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2015-2016

Precizari M.E.C.S privind organizarea activitatii in anul scolar 2015-2016

Precizari M.E.C.S privind organizarea activitatii in anul scolar 2015-2016

Copyright © 2015 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj