ÎN ACTUALITATE

Circulară MENCȘ – sporul de doctorat

Circulară MENCȘ privind plata sporului de doctorat;

PL-x nr. 320/2015

Proiect de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011;

Astăzi, 6.04.2016,  în plenul Camerei Deputaților se discută initiativa cu privire la plata diferențelor salariale pentru personalul didactic și didactic auxilar din învățământ-Punctul 18 pe ordinea de zi;

H. G. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A.

Hotărârea nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

Calendarul și Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017

OMENCS nr. 3158/15.02.2016

OMFP 52 / 2016

OMFP 52 / 2016 – calcul deduceri personale lunare pentru venituri din salarii;

OMENCS nr. 3051

Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a; M. Of. nr. 43 din 20 Ianuarie 2016;

OMENCS nr. 3069/14.01.2016

Organizarea și desfășurarea simulării Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2015-2016;

PROIECT – Metodologia privind înscrierea copiilor în învăţământul primar

PROIECT – Metodologia privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017, supus dezbaterii publice până la 25 ianuarie 2016

Legea nr. 1 / 2016

Legea nr. 1 / 2016 pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011-Monitorul Oficial – Partea I nr. 26/14.01.2016

Propuneri criterii de performanta

Propuneri criterii de performanta Ref. la PROIECTUL DE LEGE PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Copyright © 2016 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj