ÎN ACTUALITATE

OMEN 4553 – 10.09.2014
OMEN 4553/10.09.2014-Calendar echivalare studii (SSD-3ani) conform OMECTS 5553/2011(sesiunea 2014-2015)

OMEN 4434 – 09 septembrie 2014

Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică; MO 661 / 09 septembrie 2014;

OMEN 4430, OMEN 4431, OMEN 4432

Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2015;

Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015;

Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016;

Proiect ROFUIP

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 2014 – Proiect;

Metodologia – cadru de organizare si functionare a CA

Metodologia – cadru de organizare si functionare a CA – Proiect.MEN

OUG 49 – 26 iunie 2014

ORDONANTA DE URGENTA privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative; MO486 / 30 iunie 2014

OMEN 3597 – 25 iunie 2014

OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6143/2011- MO  463 / 25.06.2014

OMEN 3585 si 3586 din 16 iunie 2014

Ordin 3585/16.06.2014 privind modul de plata a pers. did. care face parte din comisiile pentru EN clasa a VIII-a, Bacalaureat 2014 si examenele de absolvire/certificare a competentelor profesionale pentru inv. profesional, liceal si postliceal 2014

Ordin 3586/16.06.2014 privind modul de plata a pers. did. care face parte din comisiile pentru organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat si in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul scolar 2014-2015

OMEN 3483 – 16 mai 2014

Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat; MO 364/ 16 mai 2014.

OMEN 3240 – 08 mai 2014

Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011; –  MO 340  / 08 mai 2014;

Copyright © 2014 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj