ÎN ACTUALITATE

OUG 49 – 26 iunie 2014

ORDONANTA DE URGENTA privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative; MO486 / 30 iunie 2014

OMEN 3597 – 25 iunie 2014

OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6143/2011- MO  463 / 25.06.2014

OMEN 3585 si 3586 din 16 iunie 2014

Ordin 3585/16.06.2014 privind modul de plata a pers. did. care face parte din comisiile pentru EN clasa a VIII-a, Bacalaureat 2014 si examenele de absolvire/certificare a competentelor profesionale pentru inv. profesional, liceal si postliceal 2014

Ordin 3586/16.06.2014 privind modul de plata a pers. did. care face parte din comisiile pentru organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat si in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul scolar 2014-2015

OMEN 3483 – 16 mai 2014

Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat; MO 364/ 16 mai 2014.

OMEN 3240 – 08 mai 2014

Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011; -  MO 340  / 08 mai 2014;

OMEN 3334 – Evaluarea Natională II, IV, VI în anul școlar 2013-2014

OMEN 3334/24-04-2014 privind Evaluarea Natională II, IV, VI în anul școlar 2013-2014 publicat in  MO 315-29 aprilie 2014;

OMFP nr.556 – 08 aprilie 2014

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014 -  publicat in MO 276 / 15 aprilie 2014;

OMEN 3275 – 10 aprilie 2014

In baza OUG nr. 16/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 prin care art. 253 din lege a fost modificat, a fost emis OMEN 3275/2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5451/2013.
OMEN 3275/2014 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 270/11.04.2014.

OUG 16 – 09 aprilie 2014

Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 – MO266 / 10.04.2014

Modele teste martie 2014 – evaluari nationale

Modele teste evaluare nationala clasa VIII-a;

Modele de teste pentru Evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a.

Copyright © 2014 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj