ÎN ACTUALITATE

Ordin repartizare sume 2020

ORDIN privind repartizarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum contributiile aferente acestora pentru unitatile de invatamant preuniversitar de si pentru unitatile de invatamant special si centrele de resurse si asistenta educationala pentru anul 2020

Precizări privind stabilirea normei didactice de predare în anul școlar 2020-2021

Precizări privind stabilirea normei didactice de predare în anul școlar 2020-2021

OMEN 3066 – 20 ianuarie 2020

Ordin privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020, și pentru aprobarea calendarului acestora;

LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 – Legea educaţiei naţionale

LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 – Legea educaţiei naţionale -in vigoare începând cu data de 2 ianuarie 2020 – Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 30 decembrie 2019;

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2020-2021

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021;

Completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene; MO-945/26.XI.2019

Proiect modificare OMEN 4948/2019

O R D I N pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educaţiei naționale nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 – Proiect;

OMEN 4950, OMEN 5087 – 2019

ORDIN Nr. 4950/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020;

Ordinul nr. 5087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021;

 

Precizări privind Ordinele MEN și Nomenclatoare în anul școlar 2019-2020;

Precizări privind Ordinele MEN și Nomenclatoare în anul școlar 2019-2020;

OMEN nr. 5090/2019 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 736/09.09.2019

OMEN nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 – 2021;

Copyright © 2019 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj