ÎN ACTUALITATE

Ordine Examene Nationale 2018

Bacalaureat 2018; Evaluare Nationala 2018; Admitere 2018; Evaluari Nationale II,IV,VI;

Referendum Iunie 2017

Referendum Iunie 2017;

Proiect de Ordonanță de Urgență privind voucherele de vacantă

Proiect de Ordonanță de Urgență privind voucherele de vacantă;

Metodologie evaluare directori

Modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, referitoare la diminuarea cu 2 ore a normei

Textul prevede: „Personalul didactic de predare, cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiaza de reducerea normei didactice cu 2 ore saptamanal, fara diminuarea salariului”. Textul legii;

Comunicat decret: http://www.presidency.ro/ro/media/agenda-presedintelui/decrete-semnate-de-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis1488536471

De precizat insa faptul ca alin. (6) al art. 262 NU a fost abrogat; in consecinta, remunerarea in regim de cumul sau plata cu ora se va putea realiza numai dupa efectuarea normei complete.

_______________________________________________________________

OMEN 3252/2017 si OMEN_3247

OMEN 3252/2017, privind modificarea Calendarului acordarii gradatiei de merit;

OMEN_3247_inscriere_inv._primar ;

Acord cotizatie 2017

Acord cotizatie 2017;

OMEN 3151 si 3160 – MO 112 din 09 Februarie 2017

Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.739/2016 – OMEN 3151;

………………………………………………………………………………………….

Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 – OMEN3160;

MO 89 si 90 / 2017

Hotărâre pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare și M. Of. nr. 0089 din 31 Ianuarie 2017 Act nr. 12/27 Ianuarie 2017: Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

Redirecționarea unor sume din impozit (2%) – 2016

Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual (formularul 230)

Copyright © 2017 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj