ÎN ACTUALITATE

Calendar mobilitate 2020

Noul calendar al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar și de titularizare 2020;

Ordinul 4325-22 mai 2020

ORDIN nr. 4.325 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021;

ORDIN – Instrucțiuni privind continuitatea procesului de invatare

Ordinul 4135 – 21.04.2020

Programa nouă Bacalaureat si EN 2020

Publicate in MO 323 bis / 17 aprilie 2020

Programul Euro 200 – aprilie 2020

În atenția directorilor unităților de învățământ – depunerea cererilor pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2020;

HG 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004;

Scrisoare adresata cadrelor didactice

Scrisoare adresata cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din Romania 30.03.2020;

Comunicat comun

Elevii, profesorii și părinții cer ca educația să continue pentru toți

OMEC 3307

Ordin pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020 – MO 158 bis – 27.02.2020

PROCEDURA simulari 2020

Procedură privind organizarea și desfășurarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020;

Ordin repartizare sume 2020

ORDIN privind repartizarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum contributiile aferente acestora pentru unitatile de invatamant preuniversitar de si pentru unitatile de invatamant special si centrele de resurse si asistenta educationala pentru anul 2020

Precizări privind stabilirea normei didactice de predare în anul școlar 2020-2021

Precizări privind stabilirea normei didactice de predare în anul școlar 2020-2021

OMEN 3066 – 20 ianuarie 2020

Ordin privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020, și pentru aprobarea calendarului acestora;

Copyright © 2020 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj