ÎN ACTUALITATE

Precizări privind Ordinele MEN și Nomenclatoare în anul școlar 2019-2020;

Precizări privind Ordinele MEN și Nomenclatoare în anul școlar 2019-2020;

OMEN nr. 5090/2019 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 736/09.09.2019

OMEN nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 – 2021;

Ordin pentru modificarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului in anul școlar 2019-2020

Ordin pentru modificarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului in anul școlar 2019-2020;

Ordin EN clasa VIII + Calendar EN II, IV, VI – 2020

ORDIN privind organizarea și desfășurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020;

Calendar EN II, IV, VI – 2020;

Modificarea Legii 53/2003-Codul Muncii

Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

OMEN 4004 – 14.05.2019

Ordin privind metodologia de calcul și plată a sumelor a sumelor reprezentand daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale prevazute în titlurile executaorii

OUG NR. 23/2019-derogări și prorogări de termene-LEGEA 1/2011

OUG 23/2019-completarea LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr.1_2011;

OMEN 3862 – Suspendare aplicare ART. 253

OMEN 3862 – Suspendare aplicare ART. 253  – Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invățământul preuniversitar;

Ordin plata comisii de concurs și examen în anul școlar 2018-2019

OMEN nr. 3856/03.04.2019 privind aprobarea normelor de plată a peronalului din cadrul comisiilor de concurs și de examen în anul școlar 2018-2019;

OMEN 3207/2019

Ordin privind masuri de aplicare si corectare a planurilor de invatamant pentru invatamantul profesional liceal filiera tehnologica si postliceala cu structura anului școlar 2019-2020;

Copyright © 2019 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj