ÎN ACTUALITATE

H.G. nr. 582/2016 norme salarizare

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;

Legea 140 si 141 – 2016

Legea 140 /2016 -modificare LEN gratuitate copii personal didactic, didactic auxiliar si pensionari;

Legea 141/ 2016 modificare art. 63 LEN;

Precizări acte de studii – eliberare adeverințe/diplomă de bacalaureat 2016

În atenția directorilor unităților de învățământ liceal – Precizări acte de studii-iulie 2016; Eliberare adeverințe/diplomă de bacalaureat 2016;

Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar

O R D I N pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 3844/24.05.2016.

OUG 14/2016 – stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

Planificare probe de evaluare competențe lingvistice – Examen Bacalaureat 2016;

Planificare probe de evaluare competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională – Examen Bacalaureat 2016;

OMENCȘ 3682-22 aprilie 2016

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat;

Circulară MENCȘ – sporul de doctorat

Circulară MENCȘ privind plata sporului de doctorat;

PL-x nr. 320/2015

Proiect de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011;

Astăzi, 6.04.2016,  în plenul Camerei Deputaților se discută initiativa cu privire la plata diferențelor salariale pentru personalul didactic și didactic auxilar din învățământ-Punctul 18 pe ordinea de zi;

H. G. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A.

Hotărârea nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

Copyright © 2016 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj