ÎN ACTUALITATE

OMENCS_5071 , OMENCS_5074

O R D I N privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016—2017 (OMENCS_5071);

O R D I N privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2016—2017 (OMENCS_5074);

ROFUIP 2016

R.O.F.U.I.P. 2016 – OMENCS 5079 ( MO nr.720/19.09.2016);

LEN 1 / 2011 – actualizata 10 martie 2016

In atenția cadrelor didactice care susțin concursul de directori/directori adjuncți;

OMENCS 5080 / 2016

Ordin MENCS nr. 5080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

HG 614 / 31.08.2016

HOTĂRÂRE nr. 614 din 31 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011;

OUG 43 / 31.08.2016

OUG nr. 43/2016, care modifica din nou OUG nr. 57/2015, inclusiv unele texte introduse prin OUG nr. 20/2016;

OMENCS 4457

Ordin privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică – curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasele a IX-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi învăţământ profesional -MO 660(bis) 29 august 2016;

Metodologie concurs directori

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică;

 

H.G. nr. 582/2016 norme salarizare

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;

Legea 140 si 141 – 2016

Legea 140 /2016 -modificare LEN gratuitate copii personal didactic, didactic auxiliar si pensionari;

Legea 141/ 2016 modificare art. 63 LEN;

Copyright © 2016 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj