ÎN ACTUALITATE

PROIECT de Ordonanță de Urgență privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului

PROIECTUL de Ordonanță de Urgență privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului

Legea Educatiei Nationale actualizată – mai 2015

Legea Educatiei Nationale actualizată – mai 2015

OMECS 3678 – 8 aprilie 2015

Ordin privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare – MO 251 / 15.IV.2015

OMECS nr. 3375/18.03.2015

OMECS nr. 3375/18.03.2015 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar si nedidactic angajat in unitatile de invatamant preuniversitar de stat in anii 2015 si 2016

Înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016

Ordin privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015-determinarea costului standard per elev/preşcolar

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

Metodologia de acordare a gradaţiei de merit 2015

Metodologia de acordare a gradaţiei de merit 2015 – OMEN nr. 4.893 din 10 noiembrie 2014

OMEN 5108

OMEN 5108/2014 pentru modificarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin OMEN nr. 4895/2014.

Creșterile salariale prevăzute pentru anul 2015 în învățământ – OUG nr. 83/2014

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din data de 18 decembrie 2014 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Declaratia 230 – anul 2015

Declaratia 230 – virare 2% impozit pe venit care Sindicat – Anul 2015

Copyright © 2014 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj