You Are Here: Home » Archive for februarie, 2013

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2020-2021
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021;
Completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene; MO-945/26.XI.2019
Proiect modificare OMEN 4948/2019
O R D I N pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educaţiei naționale nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 – Proiect;
Copyright © 2019 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj