You Are Here: Home » ÎN ACTUALITATE

Codificarea calificarilor pentru Fisa de inscriere in invatamantul profesional si Fisa de optiuni pentru inscrierea in invatamantul dual

Codificarea calificarilor pentru Fisa de inscriere in invatamantul profesional si Fisa de optiuni pentru inscrierea in invatamantul dual

Codificarea calificarilor pentru Fisa de inscriere in invatamantul profesional si Fisa de optiuni pentru inscrierea in invatamantul dual – Nota VET – MEN nr. 1148 / 25.04.2017;
Modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, referitoare la diminuarea cu 2 ore a normei

Modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, referitoare la diminuarea cu 2 ore a normei

Textul prevede: „Personalul didactic de predare, cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiaza de reducerea normei didactice cu 2 ore saptamanal, fara diminuarea salariului”. Textul legii; Comunicat decret:...
OMEN 3252/2017 si OMEN_3247

OMEN 3252/2017 si OMEN_3247

OMEN 3252/2017, privind modificarea Calendarului acordarii gradatiei de merit; OMEN_3247_inscriere_inv._primar ;
Acord cotizatie 2017

Acord cotizatie 2017

Acord cotizatie 2017;
OMEN 3151 si 3160 – MO 112 din 09 Februarie 2017

OMEN 3151 si 3160 – MO 112 din 09 Februarie 2017

Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării...
MO 89 si 90 / 2017

MO 89 si 90 / 2017

Hotărâre pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare...
Redirecționarea unor sume din impozit (2%) – 2016

Redirecționarea unor sume din impozit (2%) – 2016

Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual (formularul 230)
OMENCS 6.161 / 2016 – Metolodogie gradatie merit 2017

OMENCS 6.161 / 2016 – Metolodogie gradatie merit 2017

Ordin pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017
HG 863 din 16.11.2016 privind Metodologia de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport

HG 863 din 16.11.2016 privind Metodologia de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; MO943 – 23Noiembrie2016;
Precizări privind examenul de Bacalaureat 2017 și Evaluare Națională 2017 – Limba și literatura română

Precizări privind examenul de Bacalaureat 2017 și Evaluare Națională 2017 – Limba și literatura română

În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română – precizări examenul de Bacalaureat 2017 și Evaluare Națională 2017 – Limba și literatura română;
Copyright © 2016 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj