You Are Here: Home » ÎN ACTUALITATE

Metodologie concurs directori

Metodologie concurs directori

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică;  
H.G. nr. 582/2016 norme salarizare

H.G. nr. 582/2016 norme salarizare

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016,...
Legea 140 si 141 – 2016

Legea 140 si 141 – 2016

Legea 140 /2016 -modificare LEN gratuitate copii personal didactic, didactic auxiliar si pensionari; Legea 141/ 2016 modificare art. 63 LEN;
Precizări acte de studii – eliberare adeverințe/diplomă de bacalaureat 2016

Precizări acte de studii – eliberare adeverințe/diplomă de bacalaureat 2016

În atenția directorilor unităților de învățământ liceal – Precizări acte de studii-iulie 2016; Eliberare adeverințe/diplomă de bacalaureat 2016;
Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar

Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar

O R D I N pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 3844/24.05.2016.
OUG 14/2016 – stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

OUG 14/2016 – stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
Planificare probe de evaluare competențe lingvistice – Examen Bacalaureat 2016;

Planificare probe de evaluare competențe lingvistice – Examen Bacalaureat 2016;

Planificare probe de evaluare competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională – Examen Bacalaureat 2016;
OMENCȘ 3682-22 aprilie 2016

OMENCȘ 3682-22 aprilie 2016

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor...
Circulară MENCȘ – sporul de doctorat

Circulară MENCȘ – sporul de doctorat

Circulară MENCȘ privind plata sporului de doctorat;
PL-x nr. 320/2015

PL-x nr. 320/2015

Proiect de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011; Astăzi, 6.04.2016,  în plenul Camerei Deputaților se discută initiativa cu privire la plata...
Copyright © 2016 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj