You Are Here: Home » ÎN ACTUALITATE

OMEN 5350/2018 de modificare a OMEN nr. 4165/2018

OMEN 5350/2018 de modificare a OMEN nr. 4165/2018

Ordin pentru modificarea normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu...
OMEN 4441 – 21.08.2018

OMEN 4441 – 21.08.2018

Ordin privind metodologia de calcul și efectuarea a plații sumelor prevăzute prin hotărari judecătoresti avand ca obiect acordarea de daune -interese moratorii;
Precizarile nr. 34072/06.07.2018

Precizarile nr. 34072/06.07.2018

Precizarile nr. 34072 – 06.07.2018 privind incadrarea in anul scolar 2018-2019 a personalului didactic care preda curriculumul de specialitate din cadrul ariei curriculare Tehnologii;
OMEN 3560/13.04.2018 referitor la acordarea voucherelor de vacanta

OMEN 3560/13.04.2018 referitor la acordarea voucherelor de vacanta

ORDIN pentru aprobarea Normelor Metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, MEN și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia;
OMEN 3475

OMEN 3475

OMEN nr. 3475 privind aprobarea metodologiei de selectie a posturilor didactice din cadrul sistemului Școlilor Europene;
Fișă de înscriere în anul școlar 2018-2019 pentru admitere în clasa a IX-a

Fișă de înscriere în anul școlar 2018-2019 pentru admitere în clasa a IX-a

Fișă de înscriere în anul școlar 2018-2019 pentru admitere în clasa a IX-a : Învățămant liceal de stat; Învățămant profesional de stat; Învățămantul dual; Anexa la fișa de înscriere în anul școlar 2018-2019 pentru admitere în clasa...
Calendarul și metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019

Calendarul și metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.242/23.02.2018 privind aprobarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019;
OMEN 3027/2018 – Ordin modificare ROFUIP

OMEN 3027/2018 – Ordin modificare ROFUIP

OMEN 3027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei-Regulament-cadru de organizarea și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCȘ 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizarea și funcționare a unităților...
Metodologie miscare personal 2018-2019

Metodologie miscare personal 2018-2019

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul 2018-2019;
Redirecționarea unor sume din impozit (2%) – 2017

Redirecționarea unor sume din impozit (2%) – 2017

Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii;
Copyright © 2017 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj