You Are Here: Home » Archive for august, 2016

OMENCS 4457

OMENCS 4457

Ordin privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică – curriculum...
Metodologie concurs directori

Metodologie concurs directori

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică;  
H.G. nr. 582/2016 norme salarizare

H.G. nr. 582/2016 norme salarizare

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016,...
Copyright © 2016 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj