You Are Here: Home » Anunturi MEN » Anunturi MEN

Precizările Ministerului Educației Naționale cu privire la necesitatea modificării H.G. nr. 363/2019

16 Iul 2019

Ministerul Educaţiei Naționale, prin intermediul Inspectoratelor Școlare Județene, a colectat date referitoare la situația unităților de învățământ care funcționează cu grupuri sanitare amplasate în curte, fără apă curentă și fără canalizare.

Astfel că, Inspectoratele Școlare Județene, împreună cu reprezentanții Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ, au analizat situația existentă și au propus școlile care pot fi finanțate în anul 2019, în vederea conformării grupurilor sanitare.

Prin H.G. nr. 363/2019 au fost nominalizate unitățile de învățământ care vor beneficia de fonduri de la bugetul de stat, în scopul realizării lucrărilor de investiții necesare aducerii grupurilor sanitare la standardele în vigoare pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare.

După adoptarea proiectului de act normativ, autoritățile locale, în raza cărora funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat nominalizate, aveau obligația de a-și actualiza bugetele locale cu sumele aferente, astfel încât să poată demara procedurile de amenajare a grupurilor sanitare la unitățile de învățământ beneficiare.

În vederea actualizării bugetelor locale, autoritățile locale de pe raza județelor Bacău, Botoșani, Ialomița și Vrancea au constatat că sunt împiedicate să pună în aplicare prevederile HG nr. 363/2019.

Drept urmare, autoritățile locale au sesizat Inspectoratele Școlare Județene și Ministerul Educației Naționale următoarele aspecte:

- activitatea Școlii Primare sat Călini, comuna Colonești, județul Bacău, va fi mutată într-un local nou, iar în localul vechi nu se vor mai desfășura activități educative;

- Școala Primară Rași își desfășoară activitatea pe raza comunei Sălcioara și nu pe raza comunei Bordușani din județul Ialomița;

- câteva unități de învățământ situate pe raza județului Vrancea și pe raza județului Botoșani vor fi propuse, în perioada următoare, pentru restrângerea activității educaționale, ca urmare a scăderii numărului de elevi, iar alte câteva au fost cuprinse pentru reabilitarea întregului imobil în Programul Național de Dezvoltare Locală;

- de asemenea, au mai fost identificate unele unități de învățământ situate pe raza județelor Vrancea și Botoșani care funcționează cu grupuri sanitare neconforme și nu sunt propuse pentru restrângerea activității educaționale, nefiind cuprinse nici în alte programe de finanțare.

Drept urmare, în vederea îndreptării erorii materiale din HG nr. 363/2019, MEN, la solicitarea autorităților locale și a celor patru Inspectorate Școlare Județene, a elaborat un proiect de HG de modificare. 

(read more)

Prezentarea realizărilor Președinției române la Consiliul Uniunii Europene în plenul Parlamentului European

16 Iul 2019

Ministrul Educației Naționale se află astăzi, 16 iulie 2019, alături de premierul României, doamna Viorica Dăncilă, și alți membri ai Guvernului, la Strasbourg, pentru a participa la prezentarea bilanțului Președinției române la Consiliul Uniunii Europene, în plenul Parlamentului European.

„Coeziunea, o valoare europeană comună” a fost tema generală care a unit toate demersurile și evenimentele Președinției române a Consiliului Uniunii Europene. În domeniul educației și formării profesionale, această temă s-a declinat în ideea de „conectivitate” prin educație și formare (Connecting Education), prin abordarea mai multor aspecte:

 1. mobilitate și contribuția acesteia la promovarea valorilor comune și crearea unei identități europene;
 2. excelența și rolul universităților europene în crearea Spațiului european al educației, precum și crearea unor centre de excelență în învățământul profesional și tehnic;
 3. incluziunea și rolul educației în asigurarea coeziunii sociale.

Dezbaterile care au avut loc în cadrul reuniunilor organizate în marja Președinției României la Consiliul UE au contribuit la continuarea demersurilor privind constituirea Spațiului european al educației, precum și la conturarea noului Cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale – post 2020.

Din această perspectivă, concluziile reuniunilor vor reprezenta repere pentru elaborarea Cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale post 2020, prin evidențierea unor teme precum:

 1. digitalizarea / utilizarea inovării și noilor tehnologii în educație și formare;
 2. formarea competențelor pentru viitor;
 3. incluziune, tranziții și calitate în educație;
 4. formarea profesorilor;
 5. promovarea valorilor comune.

De asemenea, pe perioada celor șase luni de mandat, România a contribuit la continuarea inițiativelor europene din domeniul educației și formării profesionale privind:

 1. constituirea universităților europene (lansarea unui al doilea apel de proiecte în toamna anului 2019; organizarea unei conferințe la nivel înalt pe această temă – 7 noiembrie 2019, Bruxelles);
 2. constituirea centrelor de excelență în învățământul profesional și tehnic;
 3. legitimația europeană de student (va fi inițiat un grup de lucru cu câte doi reprezentanți din fiecare stat membru din Agențiile Naționale și Autoritățile Naționale).

Una dintre realizările Președinției României  o reprezintă adoptarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea dispozițiilor pentru continuarea activităților de mobilități academice în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+, în contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord ("Regatul Unit") din Uniunea Europeană. Acest act legislativ creează cadrul necesar continuării activităților de mobilități academice în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+, în contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeană.

În data de 22 mai 2019, în cadrul Consiliului Educație, Cultură, Tineret și Sport – Secțiunea Educație, au fost adoptate următoarele acte nelegislative:

 • Recomandarea Consiliului privind sistemele de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie
 • Obiectivul recomandării este acela de a susține statele membre în eforturile acestora de îmbunătățire a accesibilității și a calității sistemelor de educație și îngrijire timpurie a copiilor.
 • Recomandarea Consiliului privind o abordare globală a predării și învățării limbilor
 • Această Recomandare evidențiază modalitățile prin care pot fi depășite obstacolele privind învățarea și predarea limbilor străine, cum ar fi: învățarea integrată prin predarea diferitelor discipline de studiu în limbi străine, folosirea instrumentelor digitale și online pentru învățarea limbilor, dezvoltarea profesională inițială și continuă a profesorilor și actualizarea competențelor digitale a acestora, precum și optimizarea practicilor de predare cu ajutorul metodelor și tehnologiilor noi.
 • Concluzii ale Consiliului pentru punerea în aplicare a Recomandării Consiliului privind actualizarea parcursurilor de învățare: noi oportunități pentru adulți
 • Documentul ia notă de stadiul implementării Recomandării privind actualizarea parcursurilor de învățare: noi oportunități pentru adulți. Concluziile recunosc progresele înregistrate la nivel național și fac apel la statele membre să instituie măsuri durabile, pe termen lung, în materie de actualizare a competențelor și de reconversie profesională a adulților, să adopte o abordare strategică coerentă în ceea ce privește furnizarea de competențe de bază adulților cu un nivel scăzut de competențe și/sau de calificare, să îi sensibilizeze pe angajatori – în special IMM-urile – cu privire la importanța actualizării competențelor și a reconversiei profesionale și cu privire la mecanismele de sprijin disponibile pentru dezvoltarea competențelor adulților.

Totodată, în timpul Președinției României a fost obținută promovarea de inițiative noi în cadrul proceselor inter-guvernamentale, dintre care menționăm:

 • lărgirea cadrului de cooperare ASEM prin introducerea digitalizării ca prioritate transversală și crearea unui grup de lucru pe această temă;
 • organizarea Conferinței Cercetărilor pe teme legate de Procesul Bologna și viitorul acestuia la București, ianuarie 2020, precum și consolidarea sinergiilor între inițiativele lansate la nivelul Uniunii Europene și Procesul Bologna,
 • constituirea unui grup de lucru de implementare a Programului 2030 al platformei francofone IDNEUF.

Calendarul de evenimente gestionat de Ministerul Educației Naționale, cu implicarea a 25 de parteneri locali, nouă universități și cinci licee, a inclus un număr de 17 evenimente, dintre care zece în București și patru în alte orașe din țară (Alba-Iulia, Timișoara, Constanța), în 13 locații diferite.

Reuniunile organizate s-au bucurat de un interes crescut din partea statelor membre, la evenimente înregistrându-se o participare medie de 24 de state membre per reuniune. În total, din cei 1626 de participanți la evenimentele organizate în România, 284 au provenit din state non UE, ceilalți reprezentând toate statele membre ale Uniunii Europene.

Reuniunile organizate în țară au acoperit nivelul decizional cel mai înalt - două conferințe ministeriale, patru reuniuni la nivel de director general, 11 evenimente la nivel de lucru tehnic/expert.

Acest fapt s-a concretizat în adoptarea unui număr de șase declarații/recomandări la nivel de ministru, rectori sau studenți, documente care vor orienta evoluția proceselor europene de cooperare.

Bilanțul integral al Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, în domeniul educației și formării profesionale, poate fi consultat aici.

(read more)

Clubul Sportiv Universitar „Știința” din Constanța se numește, începând de astăzi, Clubul Sportiv Universitar „Simona Halep”

15 Iul 2019

În vederea recunoașterii oficiale a impresionantei performanțe înregistrate de Simona Halep, prima jucătoare de tenis din România câștigătoare a turneului de la Wimbledon, ministrul Educației Naționale a aprobat astăzi, 15 iulie 2019, un ordin, prin care denumirea Clubului Sportiv Universitar „Știința” din Constanța se modifică și devine Clubul Sportiv Universitar „Simona Halep” din Constanța (potrivit prevederilor legale, cluburile sportive studențești se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Educației Naționale sau a universităților).

Ecaterina Andronescu i-a înaintat ordinul îndrăgitei sportive la întoarcerea acesteia în țară, în Salonul Oficial al Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București, unde a întâmpinat-o și felicitat-o, alături de alte oficialități.

Cu acest prilej, ministrul și-a exprimat speranța că exemplul de dăruire și perseverență al Simonei Halep va inspira cât mai multe generații de copii.

(read more)

Echipa României a obținut opt premii și locul I în clasamentul pe medalii la Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară Tuymaada - Yakuția (2019)

15 Iul 2019

Membrii lotului olimpic al României au cucerit opt premii (trei medalii de aur dintre care una cu punctaj maxim, patru medalii de argint și o medalie de bronz) la a XXVI-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale Pluridisciplinare Tuymaada - Yakuția, desfăşurată în perioada 8 - 14 iulie, în Yakutsk (Republica Saha/Federaţia Rusă).

Elevii din echipa națională a României au fost premiaţi la toate cele patru discipline din concurs (chimie, matematică, informatică şi fizică), performanță care a plasat țara noastră pe locul I în clasamentul pe medalii.

În funcţie de probele la care au luat parte, olimpicii români au obținut următoarele rezultate:

 • fizicăAntonia Alma Ghiță și Eduard-Florin Burlacu (elevi în clasa a X-a la Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti) - medalii de aur;
 • informaticăMatei Tinca (clasa a XI-a/ Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti) - medalie de aur cu punctaj maxim și Mircea Donciu (clasa a X-a/Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti) - medalie de argint;
 • chimieEugen Marian Piron (clasa a XI-a/Colegiul Naţional „B.P. Hasdeu" din Buzău) și Emeric Claudiu Ardelean (clasa a XI-a/Colegiul Naţional „Gheorghe Șincai" din Baia Mare) - medalii de argint;
 • matematică: Diana Țolu (clasa a IX-a/Liceul Internaţional de Informatică din București) - medalie de argint și Darius Lazea (clasa a IX-a/Colegiul Naţional „Gheorghe Șincai" din Baia Mare) - medalie de bronz.

Lotul a fost coordonat și însoțit de Dumitru-Flavius Boian, profesor la Colegiul Național „Spiru Haret" din Târgu Jiu.

Potrivit regulamentului, în această competiție se pot înscrie, independent, și echipe ale liceelor. În acest an, din România au participat formații ce au reprezentat Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” (cinci medalii și două mențiuni), Colegiul Național „Mihai Viteazul” (o medalie și o mențiune), Colegiul Național „Sfântul Sava” (două medalii), Liceul Internațional de Informatică din București (șapte medalii și o mențiune) și Liceul Teoretic Național, toate din Capitală.

Lotul olimpic a revenit în țară duminică seara, fiind întâmpinat și felicitat, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, de ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu.

BIROUL DE COMUNICARE

(read more)

Cinci medalii pentru echipa României la Olimpiada Internaţională de Fizică - 2019

15 Iul 2019

Lotul olimpic de fizică al României a obținut rezultate remarcabile la a 50-a ediție a Olimpiadei Internaţionale de Fizică: patru medalii de argint și o medalie de bronz. 

Ariana Dalia Vlad, Iosif Theodor, Ionel Emilian Chiosa și Ștefan Dolteanu au fost medaliați cu argint, iar Sabina Drăgoi a intrat în posesia medaliei de bronz.

Ionel Emilian Chiosa a primit și premiul special Best Creative Solution.

Toți componenții lotului sunt elevi ai Liceului Internațional de Informatică din București.

Delegaţia României a fost coordonată și însoțită de profesorii Delia Davidescu (Liceul Internaţional de Informatică din Capitală), Adrian Dafinei și Virgil Băran (Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti). La întoarcerea în țară, echipa va fi întâmpinată și felicitată de către reprezentanții Ministerului Educației Naționale.

Ediţia din acest an a Olimpiadei Internaţionale de Fizică s-a desfăşurat la Tel Aviv (Israel), în perioada 7-15 iulie, și a reunit peste 380 de concurenţi din 82 de ţări.

Competiția a constat în susținerea a două probe (una teoretică și una experimentală) cu durata de 5 ore fiecare. Un concurent poate obține un scor maxim de 50 de puncte (30 de puncte la proba teoretică și 20 la proba experimentală).

Prima Olimpiadă Internaţională de Fizică s-a desfășurat în 1967, la Varșovia (Polonia), cu participarea a 5 țări, inclusiv România. Țara noastră a găzduit competiția de două ori (1972 și 1983).

BIROUL DE COMUNICARE

(read more)

Bacalaureat 2019, sesiunea iunie - iulie: rezultate finale după soluționarea contestațiilor

12 Iul 2019

Rata finală de promovare (după soluționarea contestațiilor), înregistrată de absolvenţii care au finalizat studiile liceale în promoția 2018-2019 și au susţinut probele examenului de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2019, este de 75,5%. În raport cu rezultatele inițiale (73,7%), se constată o creștere de 1,8%.

Comparativ cu rezultatele finale din sesiunea iunie-iulie a anului trecut (74,7%), majorarea ratei finale din acest an - promoția curentă - este de 0,8%. 

După soluționarea contestațiilor, 89.215 candidați (din 129.167 prezenţi) au promovat examenul (în creștere de la 86.794 de candidați reușiți inițial). Numărul mediilor de 10 a crescut la 224 (iniţial au fost înregistrate 177).

Rata de promovare a celor 16.722 de absolvenți din promoțiile anterioare este de 26,1%.

Au fost depuse 47.999 de contestaţii: 18.954 la proba E)a), 449 la proba E)b), 15.478 la proba E)c) și 13.118 la proba E)c). În medie, după reevaluarea lucrărilor contestate, notele au fost modificate cu până la 0,53 puncte: 0,58 puncte la proba E)a), 0,67 puncte la proba E)b), 0,46 puncte la proba E)c) și 0,44 puncte la proba E)d).

Raportat la promoția curentă, s-au consemnat procente ridicate de promovare în: sectorul 4 al Capitalei (84,92%), judeţele Bacău (83,77%), Cluj (86,36%), Brăila (83,36%), Brașov (82,81%) și Municipiul București (82,78%), respectiv județele Sibiu (82,69%), Iași (82,38%), Galați (81,70%) și Buzău (78,88%).

Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 84 de candidaţi. Aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului national de Bacalaureat.

Precizăm că nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

Înscrierea candidaților pentru a doua sesiune se va derula între 15 și 19 iulie. Candidații care promovează examenele de corigențe se pot înscrie în data de 26 iulie. Probele din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2019 se vor desfășura între 21 august și 7 septembrie.

BIROUL DE COMUNICARE

(read more)

Precizările Ministerului Educației Naționale

12 Iul 2019

Având în vedere situația elevei de la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din Ploiești care a obținut media 9,86 la examenul național de Bacalaureat și care a întâmpinat dificultăți în eliberarea diplomei și foii matricole, ministrul Ecaterina Andronescu a contactat conducerea unității de învățământ pentru a solicita detalii.

Cu acest prilej, direcțiunea școlii a oferit asigurări că, la momentul actual, elevei i-au fost eliberate actele de studii și că pe viitor astfel de disfuncționalități vor fi evitate.

(read more)

124.308 absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost repartizaţi în învăţământul liceal de stat, în prima etapă (anul școlar 2019-2020)

12 Iul 2019

Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat vineri, 12 iulie, ora 8:00, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a. 

Au fost repartizați 124.308 elevi în învățământul liceal de stat, dintre care:

67.803 în învățământul liceal - filiera teoretică;

40.909 în învățământul liceal - filiera tehnologică;

11.984 de elevi la specializări vocaţionale;

600 de elevi în învăţământul militar;

2.068 de elevi pe locurile speciale rezervate candidaţilor de etnie romă

944 de elevi în învățământul special.

În total, au fost completate 1.713.512 opțiuni, rezultând o medie de 15 opţiuni/elev.

188 de candidați au fost admiși cu media generală 10.

4.853 de elevi nu au fost repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal. Aceştia vor intra în a doua etapă a repartizării (31 iulie - 1 august 2019), alături de absolvenții clasei a VIII-a care nu au participat în această etapă, nu s-au înscris sau nu au avut situația școlară încheiată înainte de această etapă.

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 15 - 18 iulie, candidații vor depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși. În zilele de 19, 22 și 23 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, dar și situațiile candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi ale candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați computerizat.

Notă: Atașat, publicăm un fișier excel care conține lista primelor 20 de licee/20 de specializări, ordonate după media de admitere, respectiv lista liceelor în care au fost admiși candidații cu media generală 10.

BIROUL DE COMUNICARE

(read more)

Întâlnirea ministrului Educației Naționale cu noul ambasador al Republicii Finlanda în România

10 Iul 2019

Miercuri, 10 iulie, doamna Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale, a avut o întrevedere cu E.S. doamna Marjut Akola, noul ambasador al Republicii Finlanda în România.

Doamna ambasador a reiterat dorința părții finlandeze de a continua și aprofunda cooperarea în domeniul educației între România și Finlanda, aspect prioritar al relațiilor bilaterale. Cooperarea se va concentra, în principal, pe schimbul de bune practici și expertiză.

Totodată, părțile și-au exprimat interesul pentru o mai bună promovare a ofertelor de studiu propuse de universitățile din ambele țări în vederea stimulării mobilităților academice (în special în rândul studenților) și a diversificării domeniilor de studiu predilecte. Mai exact, va fi încurajată colaborarea în cadrul tuturor acțiunilor derulate sub egida programului Erasmus+, cu accent special pe învățământul superior, educația și formarea profesională, respectiv educația adulților.

În cadrul întrevederii, ambasadorul finlandez a felicitat România pentru exercitarea cu succes a Președinției la Consiliul Uniunii Europene și a apreciat dedicația și munca depuse de partea română.

La rândul său, ministrul Educației a urat succes Președinției Finlandeze, care a demarat la 1 iulie 2019, și a asigurat-o de întreg sprijinul părții române.

(read more)

Bacalaureat 2019: rezultatele înregistrate de candidații care au susținut examenul în sesiunea iunie-iulie 2019 (înainte de contestaţii)

08 Iul 2019

Rata de promovare (înainte de contestații) înregistrată de absolvenţii care au finalizat studiile liceale în promoția 2018-2019 și au susţinut probele examenului de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie este de 73,7% (superioară cu un procent celei de anul trecut: 72,7%).

Rata de promovare în ansamblu (înainte de contestații), incluzând și elevii proveniți din promoțiile anterioare, este de 67,2%.

S-au înregistrat 177 de medii generale de 10 (104 - anul trecut).

Din totalul candidaţilor înscrişi (136.091), s-au prezentat 129.166 de candidaţi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 84 de candidaţi. Aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului national de Bacalaureat.

S-au consemnat procente ridicate de promovare în: sectorul 4 al Capitalei (80,94%), judeţele Cluj (80,71%), Iași (76,34%), Bacău (75,96%), Sibiu (74,54%), Brăila (73,40%), Galați (73,01%), Municipiul București (72,84%), respectiv județele Buzău (72,84%) și Brașov (72,74%).

Precizăm că nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

Rezultatele (înainte de contestaţii) au fost afişate astăzi, 8 iulie, la ora 10:30, atât în centrele de examen, cât şi pe pagina web dedicată, bacalaureat.edu.ro. Contestaţiile pot fi depuse tot astăzi, între orele 12:00 şi 16:00.

Rezultatele finale vor fi făcute publice sâmbătă, 13 iulie.

BIROUL DE COMUNICARE

(read more)

Leave a Reply

Copyright © 2013 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj