You Are Here: Home » ÎN ACTUALITATE

5 IUNIE, o zi specială pentru învățământul din România: ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI
Dragii noștri colegi,Sunteți gingășia sufletului fiecărui copil.Această zi îmi oferă prilejul de a vă transmite cele mai alese și sincere gânduri de bine și de a vă mulțumi pentru dăruirea, răbdarea, abnegația și măiestria de...
Calendar mobilitate 2020
Noul calendar al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar și de titularizare 2020;
Ordinul 4325-22 mai 2020
ORDIN nr. 4.325 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul...
ORDIN – Instrucțiuni privind continuitatea procesului de invatare
Ordinul 4135 – 21.04.2020
Programa nouă Bacalaureat si EN 2020
EN 2020 ;BAC 2020 ; Publicate in MO 323 bis / 17 aprilie 2020
Programul Euro 200 – aprilie 2020
În atenția directorilor unităților de învățământ – depunerea cererilor pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2020; HG 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru...
Scrisoare adresata cadrelor didactice
Scrisoare adresata cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din Romania 30.03.2020;
Comunicat comun
Elevii, profesorii și părinții cer ca educația să continue pentru toți
OMEC 3307
Ordin pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020 – MO 158 bis – 27.02.2020
PROCEDURA simulari 2020
Procedură privind organizarea și desfășurarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020;
Ordin repartizare sume 2020
ORDIN privind repartizarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum contributiile aferente acestora pentru unitatile de invatamant preuniversitar de...
Precizări privind stabilirea normei didactice de predare în anul școlar 2020-2021
Precizări privind stabilirea normei didactice de predare în anul școlar 2020-2021
Copyright © 2020 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj