You Are Here: Home » ÎN ACTUALITATE

Ordin pentru modificarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului in anul școlar 2019-2020
Ordin pentru modificarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului in anul școlar 2019-2020;
Ordin EN clasa VIII + Calendar EN II, IV, VI – 2020
ORDIN privind organizarea și desfășurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020; Calendar EN II, IV, VI – 2020;
Modificarea Legii 53/2003-Codul Muncii
Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
OMEN 4004 – 14.05.2019
Ordin privind metodologia de calcul și plată a sumelor a sumelor reprezentand daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale prevazute în titlurile executaorii
OUG NR. 23/2019-derogări și prorogări de termene-LEGEA 1/2011
OUG 23/2019-completarea LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr.1_2011;
OMEN 3862 – Suspendare aplicare ART. 253
OMEN 3862 – Suspendare aplicare ART. 253  – Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invățământul preuniversitar;
Ordin plata comisii de concurs și examen în anul școlar 2018-2019
OMEN nr. 3856/03.04.2019 privind aprobarea normelor de plată a peronalului din cadrul comisiilor de concurs și de examen în anul școlar 2018-2019;
OMEN 3207/2019
Ordin privind masuri de aplicare si corectare a planurilor de invatamant pentru invatamantul profesional liceal filiera tehnologica si postliceala cu structura anului școlar 2019-2020;
Structura anului școlar 2019-2020
Structura anului școlar 2019-2020;
Redirecționarea unor sume din impozit (2% sau 3,5%) – 2018
Redirecționarea unor sume din impozit (2%sau 3,5%) – 2018;
Copyright © 2019 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj