You Are Here: Home » Legislatie

Noutăți legislative
Ordin 593 / 10.09.2020 procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă ORDIN nr. 5.455 din 31 august 2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în...
LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 – Legea educaţiei naţionale-Actualizat 2019
LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 – Legea educaţiei naţionale în vigoare începând cu anul şcolar 2019 – 2020, actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 18...
OMECS 5435
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar;
HG nr.66/10.02.2016
HOTĂRÂRE(HG nr.66/10.02.2016) privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului...
Legea nr. 20/2016 Achizitii SEAP
 Legea nr. 20 – 2016   –  Modificare Achizitii SEAP;
Statut SIP Dolj – 2014
STATUTUL SINDICATULUI INVATAMANTANTULUI „SPIRU HARET” DOLJ;
Copyright © 2014 Sindicatul Invatamantului Spiru Haret Dolj