5 IUNIE, o zi specială pentru învățământul din România: ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI

5 IUNIE, o zi specială pentru învățământul din România: ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI Dragii noștri colegi, Sunteți gingășia sufletului fiecărui copil. Această zi îmi oferă prilejul de a vă transmite cele mai alese și sincere gânduri de bine și de a vă mulțumi pentru dăruirea, răbdarea, abnegația și măiestria de care dați dovadă în pregătirea tinerelor generații.

OME 3749/ 28.04.2021

Ordinul 3749/28.04.2021 și Metologia privind acordarea gradației de merit/ Graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit – sesiunea 2021 GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit – sesiunea 2021 Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de

OME 3.462/2021

ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2020—2021;