Lună: februarie 2023

Adresă comună!

Tema: Identificarea soluțiilor pentru rezolvarea tuturor problemelor din educație! FSE ,,Spiru Haret” împreună cu celelalte două federații sindicale reprezentative din învățământ, solicită P.S.D. și P.N.L. organizarea unei întâlniri între conducerile sindicatelor reprezentative și conducerile partidele politice care compun coaliția aflată la guvernare

OME3664 – 22 februarie 2023

Ordin al ministrului educației pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.412/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, școala de arte și meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum și pentru clasele a XI-a—a

OME Nr. 3138/2023

OME Nr. 3138/2023 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023