Autor: admin

Ordin al ministrului educației nr 6689/2023

Ordin al ministrului educației nr 6689/2023 privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2024—2025, a modelelor proiectelor cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare

OME 6330/2023

ORDIN 6330/2023 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2023—2024;

OME 6224 – 2023

ORDIN Nr. 6.224 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor si a Regulamentului de organizare si funcționare a cluburilor sportive școlare – MO 855bis/22.11.2023

OME6235 / 2023

ORDIN Nr. 6.235 – pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violenta asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor si personalului unității de învățământ, precum si al altor situații corelate in mediul școlar si al suspiciunii de violenta asupra copiilor în afara mediului școlar;

OME 6070 – 2023

Ordin al ministrului educației privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2024—2025

OME 6154

Ordin al ministrului educației privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024—2025; Anexele nr. 1—5 la Ordinul ministrului educației nr. 6.154/2023privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024—2025;