Categorie: Legislatie

OME 3610

Ordinul ministrului educației nr. 3.610/2022 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal — filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2022—2023;

MOf 373/14.04.2022 – ORDIN 3498/2022

ORDIN 3498/2022 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei şi alte instituţii publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anul 2022 – MOf373/14.04.2022;

OME 3557 – 11 aprilie 2022

ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022—2023, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5.511/2021

OME+MS 3076/212/1.02.2022

3.076/212/1.02.2022 — Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății privind modificarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr.5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2