Categorie: Legislatie

OME 6224 – 2023

ORDIN Nr. 6.224 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor si a Regulamentului de organizare si funcționare a cluburilor sportive școlare – MO 855bis/22.11.2023

OME6235 / 2023

ORDIN Nr. 6.235 – pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violenta asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor si personalului unității de învățământ, precum si al altor situații corelate in mediul școlar si al suspiciunii de violenta asupra copiilor în afara mediului școlar;

OME 6070 – 2023

Ordin al ministrului educației privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2024—2025

OME 6154

Ordin al ministrului educației privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024—2025; Anexele nr. 1—5 la Ordinul ministrului educației nr. 6.154/2023privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024—2025;

OUG 58 – 2013

Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, MO 518/2023;

OME 4475 – 2023

Ordin al ministrului educației pentru completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023—2024, aprobată prin Ordinul ministrului educației 6218/2022;

OME 4478 – 2023

Ordin al ministrului educației pentru completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011