Categorie: Legislatie

OME 3069 – 2024

Ordin al ministrului educației pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior

MEMORANDUM ME

Aprobarea organizării de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante şi a funcțiilor de conducere, vacante sau temporar vacante din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în anul 2024;

O MIPE 56/3.038

56/3.038. — Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului educației pentru aprobarea Procedurii specifice de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, a Procedurii specifice de returnare a acestora către beneficiar — Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și a mecanismului de implementare aferent

Anexa OME 6877/2023

Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 6.877/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024—2025

OME 6801 și 6877

6.801/2023. — Ordin al ministrului educației pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular pentru anul școlar 2024—2025 . 6.877/2023. — Ordin al ministrului educației pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în

Hotărâre nr. 1307/2023

Hotărâre nr. 1307/2023 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă și/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, pentru anul 2024 (2 mai (joi), 16 august(vineri), 27 decembrie (vineri)

OME 6664 , 6799 și 6800

Anexele nr 1 și 2 la Ordinul ministrului educației nr. 6.664/2023 privind aprobarea programelor pentru susținerea Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar