Categorie: Legislatie

ORDIN ME 3696/2023 pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT

ORDIN ME 3696/2023 pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului

OME3664 – 22 februarie 2023

Ordin al ministrului educației pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.412/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, școala de arte și meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum și pentru clasele a XI-a—a

OME Nr. 3138/2023

OME Nr. 3138/2023 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023