OME 3165 / 2021

Ordin ME Nr. 3165/2021 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar in anul Scolar 2021-2022, aprobata prin OMEC Nr. 5991/2020

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *