OME 6664 , 6799 și 6800

  1. Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor pentru susținerea Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar -OME 6664
  2. Ordin al ministrului educației pentru aprobarea Metodologiei privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și pentru aprobarea Calendarului activităților privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2024—2025 -OME 6799
  3. Ordin al ministrului educației pentru aprobarea Metodologiei privind procesul de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar și pentru aprobarea Calendarului operațiunilor de organizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2024—2025 -OME 6800

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *