Lună: mai 2021

OME 3749/ 28.04.2021

Ordinul 3749/28.04.2021 și Metologia privind acordarea gradației de merit/ Graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit – sesiunea 2021 GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit – sesiunea 2021 Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de