Autor: admin

OUG 58 – 2013

Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, MO 518/2023;

OME 4475 – 2023

Ordin al ministrului educației pentru completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023—2024, aprobată prin Ordinul ministrului educației 6218/2022;

OME 4478 – 2023

Ordin al ministrului educației pentru completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011