Lună: februarie 2021

OME nr.3239/2021

OME nr.3239/2021 privind aprobarea documentului de politici educaționale. Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al curriculumului național;

Ordin Nr. 3329/2021 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar

Ordin Nr. 3329/2021 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare in învățământ 2021

Aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 147/2020

ORDIN nr. 20 din 8 februarie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor