Zi: 18 ianuarie 2022

CONCURS DIRECTORI – SESIUNEA 2

Ordinul ministrului educatiei nr. 3.026/2022 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021