Modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei;