Ordinul ministrului educației nr. 3.610/2022 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal — filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2022—2023;