OMEd nr. 3887/23.05.2022 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice /catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și examenul național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat